این پروژه برجسته، یک برج ۲۷ طبقه در مرکز شهر پورتلند، دارای پنج سطح پارکینگ زیرزمینی، دو سطح فضای خرده فروشی، سینمای ۱۰ تایی است.