دوازده غرب، پورتلند

این ساختمان ۲۲ طبقه در پورتلند، مجتمع بزرگی از دفاتر شرکت های بزرگ تا مسکن خرده فروشی و لوکس دارد. این در یک پنجره شیشه ای پوشانده شده است.