برج میلان، سیاتل

این ساختمان ۲۰ طبقه با استفاده از دانش بالا ساخته شده در وسط مرکز شهر سیاتل، شامل مجتمع مسکونی، دفاتر، و شش سطح پارکینگ می باشد.