پارکینگ، میامی

این پروژه گاراژ پارکینگ جدید و مقر اصلی را در یک محیط بسیار امن در فرودگاه بین المللی میامی ایجاد کرد. ویژگی های ساختمان پایدار یک ظاهر عالی و زیبا را ایجاد می کند.