استیون جکسون

مالک
آدرس تماس:
تهران - خیابان ولیعصر
تلفن تماس:
1234567 - 021
آدرس ایمیل:
پروفایل:

استیون Buildwall را در سال ۱۹۹۰ تاسیس نمود. وی سرپرستی قابل اعتماد برای مشتریان و کارکنان خط تولید می باشد که به طور مداوم به دنبال راهکارهایی موثر برای مشکلاتی است که طی روند کار بر سر راه قرار می گیرند. او بر تمامی مراحل پروژه نظارت کرده و در آن ها دخیل است.

استیون به دلیل توجه فراوان به سازمان و رویکردهای حرفه ای که در مدیریت دارد شناخته شده است. وی با دوازده سال سابقه هر پروژه را به نحو احسن مدیریت کرده تا به موفقیت دست یابد.
استیون به عنوان راه ارتباطی بین تیم های تولید و طراحی و مشتریان در فرآیند هر پروژه Buildwall عمل می کند. میتوان گفت وی به مانند چشم و گوش هر پروژه به حساب می آید که برای مشتریان، معماران، مدیران و پیمانکاران شخصی قابل اعتماد است.


تماس با ما